Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring voor de website van Speelpleinen Kinderland

Speelpleinen Kinderland streeft ernaar om haar website voor iedereen toegankelijk te maken, inclusief mensen met een beperking. Wij hebben ons ingezet om te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, niveau AA. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C), een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van webstandaarden.

Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen die wij hebben genomen om onze website toegankelijk te maken:
  • Onze website is te navigeren via toetsenbord en muis.
  • Afbeeldingen en video's zijn voorzien van alternatieve tekst.
  • De tekstgrootte van onze website kan worden vergroot of verkleind.
  • Kleurencontrasten zijn hoog genoeg om de inhoud van onze website leesbaar te maken.
  • Onze website is compatibel met schermlezers en andere hulpmiddelen voor toegankelijkheid.
  • Wij blijven ons inzetten om onze website toegankelijk te houden voor alle gebruikers. Mocht u problemen ondervinden bij het gebruik van onze website of suggesties hebben voor verbetering, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier op onze website.

back to top